Αρχείο

Η ομάδα μας συνέδραμε το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με ένα όχημα Δ τύπου με κωδικό κλήσης »ΒΑΡΗ 2» με δύο εθελοντές.