ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΟΔΠ
Αρχείο

Έγινε επίσημα η παραλαβή των νέων υλικών που χορηγήθηκαν από τον ΣΠΑΥ,  από τους εθελοντές της ομάδας μας και ξεκίνησε το βάψιμο για την αποθήκευση τους !