Αρχείο

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς το παραδοσιακό μαγειρείο “ΜΕΛΙΔώΝΙΕΣ γεύσεις” για την ευγενική τους προσφορά σε εκλεκτά προϊόντα για την σίτιση των εθελοντών σε υπηρεσία. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζουν έμπρακτα την κοινωνική δράση της ομαδας μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εθελοντισμού και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. 

Καλές δουλειές!