Αρχείο

Δύο νέες σελίδες εμφανίστηκαν στην ιστοσελίδα της ομάδας μας από σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

Η μία σελίδα με τίτλο »Βιβλιοθήκη» περιέχει τρείς κατηγορίες με ενδιαφέρουσα θέματα, οδηγείες, τηλεοπτικά σποτάκια αλλά και εκπαιδευτικές ταινίες,  τα οποία προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η δεύτερη σελίδα με τίτλο »Σύνδεσμοι» περιέχει δύο κατηγορίες στις οποίες εμφανιζονται έττερες Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας καθώς επίσης και άλλοι σχετικοί συνδέσμοι, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, το Fire Rescue News κλπ..