ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΟΔΠ
Αρχείο

Άλλη μία Δενδροφύτευση στην οποία εκτός της ομάδας μας συμμετήχαν και πολλές άλλες εθελοντικές οργανώσεις, στέφθηκε με απόλητη επιτυχία στην περιοχή της Γλυφάδας στην οδό Ανθέων.

Αξιοσημείωτο όλων ήταν η προσέλκυση και της νεολαίας, πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια σε τέτοιες εκδηλώσεις..

Υπόσχεση όλων να συνεχιστεί αυτή η δράση.